693 060 555 budoprof@post.pl

Oferta


Pracujemy w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

Kompleksowa realizacja zadań z dziedziny budownictwa w systemie „Zaprojektuj – Wybuduj” skraca czas trwania tradycyjnego procesu inwestycyjnego i optymalizuje koszty budowy. Projektujemy, budujemy i oddajemy obiekty do użytkowania. Uzyskamy dla inwestora stosowne pozwolenia i decyzje administracyjne.

System „Zaprojektuj – Wybuduj” jest skutecznym narzędziem do ekonomicznego i szybkiego budowania, a całość procesu może być realizowana w oparciu o jedną umowę lub objęta jednym postępowaniem np. w trybie Zamówień Publicznych.

Działamy na rynku budowlanym kompleksowo wspomagając realizacje inwestycji.

  • Projektujemy, budujemy, wyposażamy, oddajemy do użytkowania.
  • Wykonujemy kompleksowe remonty i przebudowy istniejących obiektów.

Naszą specjalnością są usługi dla obiektów użyteczności publicznej: szpitali, przychodni, szkół czy bibliotek.

Ofertę naszą kierujemy jednak także do budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego.

Dysponujemy sprawdzonym zespołem profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i wykonawstwie obiektów budowlanych. Współpracujemy z projektantami wszystkich branż (architekci, konstruktorzy, projektanci instalacji sanitarnych, elektrycznych, infrastruktury drogowej) oraz wykwalifikowanymi wykonawcami i podwykonawcami stanowiącymi wyspecjalizowane brygady..

Usługi dla obiektów użyteczności publicznej

Nasza oferta skierowana jest również do placówek medycznych, Samodzielnych Publicznych oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zapewniamy współpracę na wszystkich etapach projektu:

  1. rozpoznanie potrzeb inwestora
  2. wykonanie projektu budowy, przebudowy, remontu placówek służby zdrowia (przychodnie, szpitale, stacje pogotowia ratunkowego itp.)
  3. wykonanie projektu pozyskania dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej i kompleksowa obsługa w tym zakresie
  4. pozyskanie innych źródeł finansowania (kredyty), także finansowanie łączone (kredyt plus dotacja)
  5. dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz jego serwis powykonanwczy i gwarancyjny
  6. kompleksowe usługi budowlane przy budowie, przebudowie oraz remoncie placówek

Jako konsorcjum firm projektowo – budowlanych, współpracujące z dostawcami i producentami najnowocześniejszych sprzętów dla branży medycznej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku medycznego, pragniemy zainteresować Państwa naszą ofertą.